ஞாயிறு, 28 டிசம்பர், 2008

வார்த்தைகளும் சில மவுனங்களும்...வார்த்தைகளுக்கும் மவுனங்களுக்கும்
ஊசிமுனை அளவுதான்
இடைவெளி

ஊதிய பலூனில்
ஊசி புகுவது போலத்தான்
வார்த்தைகளும் மவுனங்களும்
நிகழ்கின்றன

வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும்
நியாயப்படுத்துகின்றன
சில நேரங்களில்
அர்த்தமற்றும் போகின்றன

மவுனங்கள் யோசிக்கின்றன
சில நேரங்களில்
பலவீனமாய் தூக்கியும்
எறியப்படுகின்றன

மவுனங்களின் அழுத்தத்தால்
உடைத்தெறியப்படும் வார்த்தைகளால்
மட்டுமே தாக்கத்தை
ஏற்படுத்த முடிகிறது.

கருத்துகள் இல்லை: